Предстоящ присъствен семинар и групова супервизия „Патологичната организация на комплексите“ с Густав Бовензийпен

Уважаеми колеги,

на 20-21. октомври 2023 г. (петък и събота)

предстои групова супервизия и присъствен семинар на тема

„Патологичната организация на комплексите“

с водещ

Густав Бовензийпен

юнгиански аналитик от Германия

/Визитка/

Изхождайки от по-ранната дефиниция на Юнг за комплексите като „частични психики“, днес разбирам комплексите като базовите структурни единици на психичното; те имат външен аспект (афект и архетипна предистория) и вътрешен свят – вътрешността на комплексите. Те се навързват в мрежи едни с други и по този начин изграждат по-големи структурни единици на психиката. От клиничен интерес е преди всичко това, че Аз-ът се идентифицира с определени комплекси; това назовавам по този начин: Аз-ът „обитава“ комплекса. Тази теория за комплексите има известна прилика с „обектите“ в психоаналитичната психология на обектните отношения.

Свързването на комплексите в мрежи може също да доведе до защитни структури или организации и да наруши в голяма степен индивидуацията. Една такава защитна организация наричам патологична организация на комплексите; намираме я преди всичко при пациенти с тежки разстройства. Теорията си ще илюстрирам посредством примери от клинични случаи.