Предстоящ семинар и групова супервизия с Ангелика Льове „Нарцисизъм и как да работим с него“

Уважаеми колеги,

на 17-18.02.2024 г. (събота и неделя)

предстои присъствен семинар и групова супервизия на тема

„Нарцисизъм и как да работим с него“

с водещ

Ангелика Льове,

юнгиански аналитик от Германия.

Този семинар предлага общо въведение както в теорията, така и в настоящата дискусия за нарцисизма, който е една от основните теми на психоанализата. В този контекст ще се позова на класически автори, започвайки с Фройд, и ще обсъдя избрани теоретични предположения. 

Тъй като темата е обширна област, мога да направя само ограничен преглед и се надявам, че литературата, спомената по-долу, ще намери широка и ентусиазирана читателска аудитория. 

Малките винетки са свързани с теоретичния материал, за да се даде практически подход. 

Семинарът ще предостави достатъчно време за въпроси и допълнителни дискусии в областта на лечебните техники. 

Моля, прочетете книгата на Марио Якоби (вижте по-долу), която все още е фундаментално въведение от юнгианска гледна точка! 

Допълнителна препоръчителна литература: Розенфелд, Грийн и Щайнер, всички налични на английски език