Процесът на индивидуация в българските женски народни приказки

17.01.2014 - 24.03.2014 | проф. д-р Красимира Байчинска

Целта на този вечерен семинар е да представи основните принципи на юнгианската интерпретация на приказките и да ги използува при анализа на 5 прототипни български приказки:

  • Златното момиче
  • Речи, чекръче!
  • Девойката с отсечените ръце
  • Братята – лебеди!
  • Мома, омъжена за крилат змей

Архетиповите ситуации и образи от тези приказки ще бъдат амплифицирани с примери от клиничната практика.  В работата с приказката ще бъдат използвани различни креативни техники – активно въображение, рисуване, и др.

Водещ

проф., д-р Красимира Байчинска.

Формат и дати

Всяка приказка ще бъде разгледана в рамките на един вечерен семинар от 3 учебни часа.
Семинарът ще се състои от 6 части.

Семинарът е отворен и за тези, които могат да посетят само някои от неговите сбирки.

Текстът на приказките ще бъде изпращан на всички интересуващи се предварително.

Дати и часове на провеждане

Срещите са 2 пъти месечно в понеделник (с изключение на първата среща, която беше в петък).

17 януари от 18 часа
27 януари от 18 часа – Златното момиче
10 февруари от 18 часа – Речи, чекръче!
24 февруари от 18 часа – Девойката с отсечените ръце
10 март от 18 часа – Братята – лебеди!
24 март от 18 часа – Мома, омъжена за крилат змей

Място

ул. Виктор Григорович 33,
4 ет., ап. 8.
Улицата е пряка на бул. Георги Софийски и се намира близо до входа във ВМА.
Вижте къде е на карта.

Моля позвънете на входната врата на кооперацията на сем. Кръстеви.

Такса за участие

Таксата за членове, платили членския си внос е 3.50 лв. за учебен час,
за останалите – 4.00 лв. за учебен час

Заплащането се извършва на място.