Семинар „Архетипът на майката“

15.04.2018 | Яна Монева

Уважаеми колеги,

напомняме, че предстои семинар на тема:

„Архетипът на майката“

на 15.04 (неделя)

с водещ Яна Монева.

Място на провеждане: Hour Space  https://www.hourspace.bg/

Часове на провеждане: 9:30 – 18:30 ч.

Молим ви да потвърдите присъствието си към имейл: jana.moneva@gmail.com

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв. , за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZBBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.