Семинар „Астрологическият свят на К. Г. Юнг“

28.11.2021 | Милена Вълканова

Уважаеми колеги,

на 28.11 (неделя)

предстои онлайн семинар

Астрологическият свят на К. Г. Юнг

с водеща Милена Вълканова

юнгиански терапевт

/Визитка/

Семинарът цели да запознае аудиторията с присъствието на астрологията в библиотеката, търсенията, трудовете и живота на Юнг. Ще се направи преглед на начина, по който тя се е вплела в базисните концепции на аналитичната психология.

Семинарът ще засегне следните теми:

  •  Свидетелства за астрологическите интереси на Юнг
  •  Разбирането на Юнг за астрологията
  •  Четирите елемента и психологическите типове
  •  Планетите и комплексите
  •  Астрология и алхимия
  •  Астрологическите източници на Юнг
  •  Влиянието на Юнг върху астрологията
  •  Активното въображение като теургичен процес