Семинар – „Богините и боговете в нас – изследване на архетипните образи в мъжката и женската психика и тяхното проявление в личен и професионален план“

20.03.2021 | Александра Найденова и Яна Монева

 

Уважаеми колеги,

предстои уебинар с

Александра Найденова и Яна Монева

/Визитка/       /Визитка/

20 МАРТ 2021 г.

на тема

„Богините и боговете в нас – изследване на архетипните образи в мъжката и женската психика 

и тяхното проявление в личен и професионален план“

/Анотация/

Семинарът е отворен за колеги от всички терапевтични модалности