Семинар „Митологичен архетип. Видове архетипи в сравнителната митология“

 institute

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей-БАН

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“

ПОКАНА

Уважаеми колеги и съмишленици,

На 25 ноември 2016 г. (петък) от 16.00 ч. в зала 19

на ИЕФЕМ-БАН, ул. Московска 6А,

по научния проект на секция „Историческа етнология“

„Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“,

с ръководител проф. д.ф.н. Анатол Анчев,

ще бъде изнесена лекция на тема:

„Митологичен архетип.

Видове архетипи в сравнителната митология

(акцент върху староскандинавската митология)”

*Събитията по проекта „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“ се провеждат със съдействието на БОАП „К. Г. Юнг“ и не са част от обучителната програма на Обществото.

 

seminars_analitic

Лектор: Константин Колев

Заповядайте!

Вход: свободен

АНОНС

Лекцията на Константин Колев, докторант в НБУ по програмата „Изкуствознание и визуални изследвания” в Департамент по изкуствознание и история на културата, е на тема „Митологичен архетип. Видове архетипи в сравнителната митология (акцент върху староскандинавстата митология)”.

Лекторът разглежда:

1. Същност на архетипа в сравнителната митология (с акцент в староскандинавската митология):

– архетипът като първообраз, асоцииран с колективното съзнание и опита на общност;

– архетипът като компонент на колективното несъзнавано във формата на образ (Юнг);

– архетипът като универсален символ и мотив в мисленето и културите (Леви-Брюл);

– архетипът като определен модел (образец) в митовете на много общности (Леви-Строс);

– архетипът като повторение като символичен белег във въображението на мита (Елиаде).

2. Архетип и човешки актове в мита:

– бракосъчетанието-плодородието (брудлауп, клетва – Вар, Ньорд-Скади; Браги-Идун);

– пир (при мир след сражение Вани-Аси; медовина/ амброзия);

– двубой/ сражение (Аси-Вани; богове-великани/ чудовища; герой-чудовище; берсерки);

– инициация на воин (спартанец, викинг, берсерк);

– коронясване и възкачване на владетел (раджа, войнски стълкновения, Один);

– строеж на дворци/ сгради/ свещен храм (Асгард);

– пътуването.