Семинар „Патологичната организация на комплексите“

01.06.23 | Густав Бовензийпен

Уважаеми колеги,

на 01. юли 2023 г. (събота)

 

предстои присъствен семинар

 

Патологичната организация на комплексите

с водещ

Густав Бовензийпен

юнгиански аналитик от Германия

/Визитка/

Мястото на провеждане ще бъде Хотел „Бест Уестърн Арт Плаза“,  улица „Христо Белчев“ 46

Анотация: Изхождайки от по-ранната дефиниция на Юнг за комплексите като „частични психики“, днес разбирам комплексите като базовите структурни единици на психичното; те имат външен аспект (афект и архетипна предистория) и вътрешен свят – вътрешността на комплексите. Те се навързват в мрежи едни с други и по този начин изграждат по-големи структурни единици на психиката. От клиничен интерес е преди всичко това, че Аз-ът се идентифицира с определени комплекси; това назовавам по този начин: Аз-ът „обитава“ комплекса. Тази теория за комплексите има известна прилика с „обектите“ в психоаналитичната психология на обектните отношения.  

Свързването на комплексите в мрежи може също да доведе до защитни структури или организации и да наруши в голяма степен индивидуацията. Една такава защитна организация наричам патологична организация на комплексите; намираме я преди всичко при пациенти с тежки разстройства. Теорията си ще илюстрирам посредством примери от клинични случаи. 

Програма:

Събота, 01. юли

10.00 – 11.30 Първа част

11.30 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 13.15 Втора част

13.15 – 13.30 Дискусия