Семинар „Работа с приказки в юнгианската терапия – продължение“

23.09.2017 | д-р Хелга Томас

Уважаеми колеги,

през месец септември 2017 г. предстои визитата на д-р Хелга Томас,
юнгиански аналитик от Германия.
 (в прикачения файл можете да намерите нейна кратка професионална визитка)

На 23 и 24 септември 2017 г.
(събота и неделя)

тя ще изнесе семинар на тема:
„Работа с приказки в юнгианската терапия
– продължение“
Време на провеждане: 9:30 – 18:30 ч.
Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф59, ет. 7, Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.
Заплащане:
– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.