Семинар с Яна Монева „Проследяване на аналитичния процес, формулиране и игра с интерпретаци съобразно темата за рамката и преноса- юнгиански подход

Уважаеми колеги,

на 29-30.06.2024 г. (събота и неделя)

предстои хибриден семинар

Проследяване на аналитичния процес, формулиране и игра
с интерпретаци съобразно темата за рамката и преноса-

юнгиански подход

с водещ

Яна Монева

/Визитка/

В този семинар въвеждайки важните неща за рамката, ние ще изследваме заедно какви са техниките за и как може да се интерпретира и случващото се, но и атаките към рамката
свързани със закъсненията, плащането, пропуските, паузите,
преноса и контрапреноса. Ако мислим през това, че аналитичната интерпретация остава най-значимото средство в работата на аналитика и то се предава като изкуство, но и като свой собствен стил, който той оформя в годините. Какво избира да каже аналитикът в анализата, защо избира точно това нещо, как го казва и кога го казва? – това са
основните градивни елементи на интерпретативния процес.