Семинар „Съподчиненост между екто- и ендопсихичните функции на съзнанието“

12.05.2018 | проф. Надежда Витанова

Уважаеми колеги,

Семинарът на тема:
 „Съподчиненост между екто- и ендопсихичните функции на съзнанието – концептуален и емпиричен анализ„,

с водещ проф. Надежда Витанова,

ще се проведе на 12 май, събота,
от 11 до 19 ч.

за  10 учебни часа по следния часови график:
11 – 13,15 – три уч. часа; почивка до 13,30 ч.
13,30 – 15,45 – три учебни часа; почивка до 16 ч.
16 – 18,15 – три уч. часа;
18,15 – 19 ч. заключение и обратна връзка

Място на провеждане: бул. „Мария Луиза“ № 32, ІІ етаж, звънец „Психотерапия“

Таксата в размер на 35 лв.* ще се заплаща на място

* за обучаващи се, платили учебна такса и за членове, заплатили членски внос за 2018 г.