Семинар/уебинар „Архетипът на майката и бащата – юнгиански анализ през митове, сънища и случаи от практиката“

28-29.01.2023 | Яна Монева

Уважаеми колеги,

на 28-29.01.2023 г. (събота и неделя)

 

предстои семинар/уебинар

 

„Архетипът на майката и бащата – юнгиански анализ през митове, сънища и случаи от практиката“ 

с водещ

Яна Монева

/Визитка/

Това ще бъде един преживелищен/както предполага архетипа на Майката/ и теоретичен /както задава Архетипа на Бащата/ семинар.

Нашето израстване започва пред погледа на тези две важни фигури. Моделът на общуване с тях съзнателно или не след това се възпроизвежда и мултиплицира със значимите други в живота, а дори в терапията. 

Затова изследването на тази тема е от базово важните в личния процес на всеки, но е ключова и в разширяването и осъзнаването на колективното й поле и значимост.

Юнг описва архетиповете като „инстинктивни образи“, или като първо-образи на нещата в нашата психика и то в нейната колективна част. 

“Не става въпрос за унаследени идеи, а за унаследени възможности за идеи и те не са индивидуални постижения, а общи за всички, както се вижда от тяхната универсална проява.“ Юнг

Сами по себе си архетипите са непредставими, но можем да ги видим изразени в образи и мотиви м мита или в сънищата на човечеството както и в личният разказ на човека.

„Сънят е персонализиран мит, митът е деперсонализиран сън“ казва Джозеф Кембъл и в този смисъл архетипното съдържание е ясно че се изразява само  и преди всичко в метафори. 

Тоест архетипите се проявяват в лично ниво през комплексите, а на колективно като характеристики на цели култури.

 

  Основната функция на митологията и ритуалите винаги е била да осигуряват символите които водят човешкият дух напред в противовес на всичко което ни задържа в развитието.

 

Първообраза на Майката и Бащата са в началото -ще посветя този семинар на тях като ще се опитам да ги разгледаме, оживим и подплътим с юнгианска теория.