Семинар „Зависимост и съ-зависимост“

09.05.2020 | Мисер Берг

Уважаеми колеги,

предстои уебинар и онлайн групова супервизия с

Мисер Берг

юнгиански аналитик, член на МААП

Визитка

 

9-10 май (събота и неделя)

семинар на тема

„Зависимост и съ-зависимост“

Фокус на семинара ще бъдат: юнгиански гледни точки към зависимостите, собствената позиция на водещата спрямо съ-зависимостта, разгледана през мита за Нарцис и Ехо (със специален фокус върху Ехо), клинични случаи, акценти върху определени теми, свързани със зависимостите:
– ранни защити (контрол, отричане, идеализация/ обезценяване, проективна идентификация)
– скърбене (липсващата способност да преминеш през процеса на скърбене)
– креативност/ блокирана креатвност (препратки към преходното пространство на Уиникот („the transitional area“)
– срамът
– желанието за смърт (Ерос иТанатос), поглед през авторите Игра и Д. Калшед
– лечение
 

Времеви рамки на семинара:

Събота: 10:00 – 13:30 ч.

Неделя: 10:00 – 12:00 ч.

9-10 май (събота и неделя)

Групова супервизия

Времеви рамки на груповата супервизия:

Събота: 15:00 – 17:00 ч. (един случай)

Неделя: 12:30 – 14:30 ч. (един случай)