Семинар „Живот и смърт. Преживявания с мъртвост и живост в аналитичната работа“

11.10.2019 | Ангелика Льове

Уважаеми колеги,

предстои визита на юнгианския аналитик от Германия

Ангелика Льове

(визитка)

Можете да заявите участие ТУК до 6.10 включително.

12 – 13.10.2019 (събота и неделя)

семинар

„Живот и смърт.

Преживявания с мъртвост и живост в аналитичната работа“

Важно! Молим, носете си хартия и цветни моливи за семинара.

 

Събитието е подходящо за напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

 

Време: 

Събота 9:30 – 18:30 ч.

Неделя 9:30 – 16:00 ч.

Място: Предстои уточняване предвид заявките за присъствие

Заплащане (15 уч.ч.):

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 68 лв. За всички останали, таксата е 75 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 75 лв., за останалите – 83 лв.
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.