Уебинар „Аналитичният процес: начало, рамка, договор, първи срещи, граници, прекратяване на терапията“

14.-15.01.2023 | Олга Четверикова

Уважаеми колеги,

на 14.-15.01.2023 г. (събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Аналитичният процес: начало, рамка, договор, първи срещи, граници, прекратяване на терапията“ 

и

групова супервизия

с водещ

Олга Четверикова

/Визитка/

Разбиране на смисъла и важността на процесите, протичащи в аналитичния кабинет е от първостепенно значение за успешното провеждане на анализа (терапията). Особено внимание се обръща на организацията на аналитичната работа (сетинг), която създава условията, контейнерът, в който се извършва тайнството на анализа, възникват прозрения и се придобиват нови личностни значения. Подробно се анализира и изяснява значението на правилата за взаимодействие между аналитика и анализанта. (Ключови теми и литература в края на имейла).  

Ключови теми, които обхваща семинарът:

 • Подходът на К. Г. Юнг, разлики между психоанализата и аналитичната психология.
 • Основни цели и етапи на юнгианския анализ.
 • Регресия, адаптация и индивидуализация в терапевтичния процес.
 • Влияние на идеите за развитие на личността на М. Фордъм и Е. Нойман върху идеята за аналитичния процес.
 • Аналитичен съюз.
 • Аналитично пространство.
 • Формиране на аналитично пространство, сетинг.
 • Проблемът за границите в терапията.
 • Аналитична дистанция.
 • Първоначален разговор, терапевтичен договор.
 • Аналитичен ритуал.
 • Пари, ползване на кушетка.
 • Съпротива в анализата.
 • Прекъсване, интервали, край на анализата.

Литература

 1. Х. Дикман (Hans Dieckmann)- Методи в аналитичната психология
 2. Андрю Самюелс, (Andrew Samuels)  Юнг и пост-юнгианците
 3. Р. Грийнсън (Ралф Ромео Грийнсън) „Техника и практика на психоанализата“
 4. Н. МакУилямс  (Ralph Romeo Greenson) Психоаналитична диагностика
 5. В.К. Калиненко Граници в анализа. Юнгиански подход“