Уебинар „Сънуващият ум – появата на символичното в кабинета на аналитика“

08-09.10.2022 | Сузана Райт

Уважаеми колеги,

на 

08 и 09.10.2022 г. 

(събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Сънуващият ум – появата на символичното в кабинета на аналитика

и

групова супервизия

с водещ

Сузана Райт

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

 

Семинарът ще започне с размисли за важността на символния процес. Появата на символния процес в творческото пространство на терапевтичното взаимоотношение дава възможност за трансформация и развитие на мисленето вътре в човека. Ще погледнем отблизо сънуването и бленуването, правейки връзка със способността за символизация. Какво е символ? Какво се случва, когато сънуваме? “Символни” ли са образите от сънищата? Ще мислим за сънуването и бленуването като механизъм на ума за обработване на преживявания и за символния процес като способност за връзка между вътрешния и външния свят и въплътения аз. Ще се докоснем накратко до “смразяващия” ефект на травмата върху този свободен поток на ума. Ще разгледаме аспекти на клиничната ситуация, които биха могли да внесат промени в ситуацията на на травматичен застой. В заключение ще направим разграничение между въображението, което включва приемането на загубата, толерантността към болката и безпокойството като елементи на човешкия опит във външния свят, от въображаемите заместители на истинския символен процес.