Уебинар „Въплътеният контрапренос и процесът на несъзнавана соматична комуникация“

26-27.03.2022 | Салваторе Мартини

Уважаеми колеги,

на 26. и 27.03.2022 г. (събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Въплътеният контрапренос и

процесът на несъзнавана соматична комуникация“

и

групова супервизия

с водещ

Салваторе Мартини

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

Това представяне ще се занимае с преноса на соматични ефекти от пациент към аналитик, който води до въплътен контрапренос. Посредством проективна идентификация аналитикът преживява соматични нарушения, свързани с отцепени комплекси в анализанта. Собствените опити на аналитика по интегриране на ум и тяло подтиква пациента към прогресивно разбиране и приемане на собствените си страдания. Подобни преживявания на психично заразяване между пациент и аналитик са свързани с „психологията на преноса“ на Юнг и с идеята за „финото тяло“ (subtle body) като несъзнавана споделена област. Реатрибутирането на смисъл на тези предвербални психични преживявания посредством втелеснено бленуване (reverie) от страна на аналитика позволява аналитичната диада да достигне до архетипни енергии и до структуриращата сила на колективното несъзнавано. Ще разгледаме как да работим с това в клинична среда.

Ще представя специфични примери от собствената ми клинична практика, за да илюстрирам това и се надявам, че след това ще успеем да дискутираме подобни примери на соматичен контрапренос в контекста на Вашата собствена професионална практика.