„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“ – V семинар

7 -8 март 2015 | Катерина Илиева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ТИПОВЕ

Юнг открива, че различните хора мислят, чувстват, придобиват опит за света и общуват с него по коренно различен начин.

Различието в начина, по който се използват възприятията и преценките, влияе върху човешкото поведение, а оттам води до различие в интереси, реакции, ценности, мотиви и умения.

ДИАГНОСТИКА на психологическите типове –

Myers-Briggs Type Indicator

проф. Надежда Витанова