Юнгианска психотерапия

15 и 16 февруари | д-р Светлана Николкова

Семинарът е завършителен за базисния курс за прием 2011, но е подходящ и отворен за всички учатници в Обучителната програма.

Предназначението на семинара е да се разгледат някои основни моменти на юнгианската психотерапия и да се покаже, как теорията на аналитичната психология се прилага в практиката на терапевта.

За целта ще бъдат използвани примери от клиничната практика и сънища на пациенти.

Ще бъдат разгледани:

 •          Базисни характеристики на юнгианския подход.
 •          Цели на психотерапията; как варират те в зависимост от възрастта, личностовите характеристики и ситуацията на пациента.
 •          Юнгиански терапевт – базисни нагласи.
 •          Начало на терапията. Формиране и поддържане на защитено пространство. Терапевтични отношения.
 •          Методи на юнгианската психотерапия; има ли неподходящи за този подход пациенти?
 •          Защити и съпротиви: тяхната функция в психиката на индивида и психотерапевтична работа с тях.
 •         Дисоциацията и как работим с нея.
 •         Пренос и контрапренос в разбиранията на Юнг и неговите последователи. Преносът върху терапевта и неговата роля в терапевтичния процес.

Място на провеждане

Ще бъде обявено допълнително.

Времеви рамки

9:30 -18:30 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:

 • 63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

 • 70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 80 лв. за всички останали