„Юнгианската психотерапия като работа, отношение и изкуство“ и „Сянката като архетип в българския фолклор“

12 и 13 декември | проф. К. Байчинска и проф. Анатол Анчев

Семинарът е препоръчителен за новоприетите студенти като част от базисния обучителен курс. Подходящ е и за обучаващи се, завършили обучителната програма на БОАП „К. Г. Юнг“ и слушатели.

Програма на семинара

12 декември (събота) от 9.30 до 18:30 ч.

13 декември (неделя) от 9.30 до 18:30 ч.

Място за провеждане

София, Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7.

Цени и начин на плащане

Банков път:

  • 63 лв. за членове, платили членския си внос и студенти, платили административна такса и
  • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

  • 72 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 81 лв. за всички останали