Загуба и травма. Случаи от практиката.

20 декември и 17 януари | Петя Хорозова

Семинар от обучителната програма на БОАП „К. Г. Юнг“, подходящ за обучаващи се и завършили, както и за практикуващи специалисти – психолози и психотерапевти.

Програма на семинара

Семинарът се провежда на 4 части. Първите две части вече са проведени. Предстоят:

Част 3: 20 декември (неделя) от 10:00 – 13:00 ч.

Част 4: 17 януари (неделя) от 10:00 – 13:00 ч.

Място за провеждане

София, ул. „Екзарх Йосиф“ 55, ет. 2, звънец 3 „Психолог“

Цени и начин на плащане

Банков път:

  • 42 лв. за членове, платили членския си внос и студенти, платили административна такса и
  • 48 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

  • 48 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 54 лв. за всички останали