Вечерен семинар

22 септември 2014 | Фернанд Шауб

  Етичните норми и правила в психотерапията от 18:00 до 21:00 ч.  

Гранична личност-продължение

| д-р Никита Четвериков

ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ Определения, полемика, юнгиански поглед Семинарът е продължение на майския семинар,ще съдържа както теоретична така и практическа част – клинични случаи. Часовият график е следният: петък (12 септ.)- 17:00 – 21:30 ч. събота(13 септ.) – 9:30 – 19:30 ч. Място на провеждане: залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

Мълчанието в терапията

21.06.2014 | Анн Шерер

….за многобройните възможни значения на мълчанието в терапевтичната стая и как ние като терапевти можем да се опитаме да работим с тях.

Гранична личност

12.09.2014-13.09.2014 | д-р Никита Четвериков

Определения, полемика, юнгиански поглед.   Семинарът ще съдържа както теоретична така и практическа част.

Архетипът на Сянката и неговите проявления в нашия живот и терапията

22 и 29 март | Яна Моневa

Архетипът на Сянката и неговите проявления са първото, което срещаме по пътя на индивидуация. Кризата, тъмната страна на проблемите са тези, които ни изправят на пътя да търсим промяната и да се срещнем неизбежно със себе си.

Процесът на индивидуация в българските женски народни приказки

17.01.2014 - 24.03.2014 | проф. д-р Красимира Байчинска

Целта на този вечерен семинар е да представи основните принципи на юнгианската интерпретация на приказките и да ги използува при анализа на 5 прототипни български приказки.

Визита на д-р Андреас фон Хайдволф

22 и 23 февруари 2014 | д-р Андреас фон Хайдволф

Тя включва групова и индивидуални супервизии и семинар за четене на юнгианска литература. Семинар за четене на юнгианска литература Джеймс Хилман –  „Сънищата и  подземния свят“   Семинарите за четене представляват запознаване и дискусии върху текстове от юнгианска професионална литература, предимно с непубликувана на български език такава. Настоящият семинар ще е IV пореден върху книгата на Джеймс